Δικαιούχοι προσωρινής άδειας οδήγησης είναι όσοι εξετάζονται επιτυχώς σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (επιτυχής πρακτική εξέταση) για αρχική χορήγηση ή επέκταση σε άλλη κατηγορία άδειας οδήγησης από τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2020.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή προκειμένου να:

  • δείτε, εκδώσετε και κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή την προσωρινή άδεια οδήγησης σας
  • επιβεβαιώσετε την εγκυρότητα μιας άδειας οδήγησης
Πριν ξεκινήσετε

Για την προβολή ή έκδοση της προσωρινής άδειας οδήγησης σας θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TaxisΝet για να ταυτοποιηθείτε

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι είστε δικαιούχος προσωρινής άδειας και δεν είναι διαθέσιμη, επιλέξτε “Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Μεταφορών”.

Για την επιβεβαίωση της εγκυρότητας μιας προσωρινής άδειας οδήγησης θα χρειαστείτε:

  • είτε τον σύνδεσμο επιβεβαίωσης της
  • είτε τον κωδικό επιβεβαίωσης της
  • είτε το QR code της
Χαρακτηριστικά

Την προσωρινή άδεια οδήγησης μπορείτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά ή να την εκτυπώσετε και να την παραδώσετε έντυπη.

Όλες οι ηλεκτρονικές και έντυπες προσωρινές άδειες οδήγησης φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επιβεβαίωσης με τον οποίο μπορεί να γίνει αναζήτηση της προσωρινής άδειας οδήγησης και επαλήθευση των στοιχείων της.